БИЗНИНГ КОРХОНАМИЗ

Биз хаккимизда

APG GLOBAL Бизнинг компания Туркия, Изроил ва Америкада уз малакасини томчилаб сугориш йуналишида оширишига карамасдан ва замонавий дехкончилик усуллари буйича хар хил турдаги усимликларни устиришга ёрдам бериши, хаво шартларини узгаришига карамасдан томчилатиб сугоришни ривожлантирмокда. Биз Узбекистонлик фермерлар билан ишлайдиган ва уларга сувни кам сарфлашда ёрдам берадиган, катта даромад ва узок умр куришини таъминлайдиган, интеллектуал сугориш, агрономик тажриба ва фермерларимизга хизмат киладиган хамда доимий янгиликлар хакида маълумот берадиган компания хисобланамиз.

Файллар

Томчилаб сугориш каталоги

ИЖТИМОИЙ МЕДИА
МЧЖ «APG GLOBAL» Узбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Мирзо Улугбекский тумани, Осие 17А куча Тел : +998 97 7788738 - +998 90 9330575 info@apgagro.com - apgagro@gmail.com - www.apgagro.com