Агроном хизматлари

Агроном хизматлари

Бизнинг мутахассисларимиз фермерларимиз билан якиндан хамкорлик килиб, сугориш, усимликларни озиклантириш ва усимликларни химоя килиш сохасида хар томонлама ёрдам беришади.
Бизнинг мутахассисларимиз фермерларимиз билан якиндан хамкорлик килиб, сугориш, усимликларни озиклантириш ва усимликларни химоя килиш сохасида хар томонлама ёрдам беришади. Экишдан тортиб хосилнинг охиригача метеорологик кадриятларга риоя килинади ва лабаратория кийматлари хисобга олинади хамда сугориш, угитлаш, озиклантириш ва зараркунандаларга карши кураш олиб борилади. Тупрокка зарар бермасдан купрок тежамкорлик ва сифатли махсулот олинади.
ИЖТИМОИЙ МЕДИА
МЧЖ «APG GLOBAL» Узбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Мирзо Улугбекский тумани, Осие 17А куча Тел : +998 97 7788738 - +998 90 9330575 info@apgagro.com - apgagro@gmail.com - www.apgagro.com
Агроном хизматлари